279 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image

Data e publikimit: 04/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 23/04/2020

pdf image
Stakeholder Engagement Framework

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
Turizmi_739099

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Turizmi

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_831056

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_494783

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tretiranje_nelegalne_gradnje_je_počelo_262976

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia_274343

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti_197807

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270_497864

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_978148

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_935775

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_412418

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_379479

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ToR_-_Konkurs_projektimi_Shq-Kos_011215_313203

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tiki_Mosaic_Konfirmim___per_Debat_P_877061

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Eng__SAPB_2016-2020_188255

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika_611365

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca_290051

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_609178

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_476255

Data e publikimit: 19/07/2019