95 - Lajmet | MMPH

Lajmet

Ministri Ferat Shala nënshkroi vendimin për regjistrin dhe regjistrimin e zotëruesit t…

14/04/2017 - Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Ferat Shala sot nënshkroi VENDIMIN me Nr. 22 dhe Nr. prot 1988/17 datë 14.04.2017 me titull: Vendimi për Regjistrin dhe…

më shumë
Raporti për cilësinë e ajrit për periudhën nëntor – dhjetor 2016 dhe janar 2017

09/02/2017 - Nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është konstatuar së gjatë përiudhës monitoruese Nëntor - D…

më shumë