314 - Licensa | MMPH

Licensa

pdf image
Leje ujore - Kelkos energy

Data e publikimit: 02/12/2019

pdf image
Pelqim Ujore

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image
Vendim

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image
Leje per eksporti te qeseve te plastikes

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image
Leje per import te qeseve te plastikes pa aditiv

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image
Ndertimi i objektit per banim - turizem fshatar

Data e publikimit: 01/10/2019

pdf image
leje ujore eurokos jh-1782-11_894665

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Leje Ujore

Data e publikimit: 19/07/2019