304 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

al_titulli }}

Valdete Tahiri-Azemi

Zyrtare për informim
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
ish pallati i mediave "Rilindja" kati 16, nr. 1617
Tel: +383 (0) 38 200 32 003, 044 205 460
E-mail: valdete.tahiri@rks-gov.net