52 - Publikimet | MMPH

Publikime

pdf image
KËRKESË PËR CV

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
MENAXHERI I EKIPIT TË MENAXHIMIT TË PROJEKTIT

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
SPECIALIST I PROKURIMIT

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
SPECIALIST PËR MENAXHIM FINANCIAR

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
Specialist Social

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
SPECIALISTI I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT

Data e publikimit: 14/12/2020

pdf image
Debat Publik- Komuna e Pejës 2

Data e publikimit: 26/08/2020

pdf image
Fasada Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 25/08/2020

pdf image
Vëllezërit Morina Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 25/08/2020

pdf image
Debat Publik-Florenti Trans

Data e publikimit: 25/08/2020

pdf image
Debat Publik Lunari Company

Data e publikimit: 21/08/2020

pdf image
Debat Publik -Euro Miti

Data e publikimit: 21/08/2020

pdf image
Debat Publik- Abi Petrol

Data e publikimit: 18/08/2020

pdf image
Dabat Publik- River Fish

Data e publikimit: 13/08/2020

pdf image
Dabat Publik- Haxha Company

Data e publikimit: 13/08/2020

pdf image
Dabat Publik- Burim Veliu 2

Data e publikimit: 06/08/2020

pdf image
ALG Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 05/08/2020

pdf image
IP-KOS 2978 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 16/07/2020

pdf image
IP-KOS 2978 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 16/07/2020

pdf image
Makolli Beton 2819. Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 16/07/2020

pdf image
IP-KOS 2976 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 16/07/2020

pdf image
IP-KOS 2978 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 16/07/2020

pdf image
Debat Publik Lirigzoni

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Lina- KS Konfirmim për Debat Publik10

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Hag Tobacco Konfirmim për Debat Publik10

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Debat Publik -Granit

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Debat Publik-Granit

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Debat Publik-Eurogoma

Data e publikimit: 10/07/2020

pdf image
Orange Group ks 2058 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 30/06/2020

pdf image
Kuk Comerc Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 30/06/2020

pdf image
Homesmile Group Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 30/06/2020

pdf image
Final Summary Report

Data e publikimit: 26/06/2020

pdf image
Memorandum of Understanding

Data e publikimit: 26/06/2020

pdf image
Ex Fis 2504 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 23/06/2020

pdf image
Hib Petrol 2291Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 19/06/2020

pdf image
Guri Beton Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 19/06/2020

pdf image
Gold Stone Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 19/06/2020

pdf image
Tihovci Com. Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Stone LB Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Po International_ Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Parking Center Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
MEA - Pejë Konfirmim per Debat publik.doc

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
MEA - Malishevë Konfirmim per Debat publik.doc

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
MEA - Klinë Konfirmim per Debat publik.doc

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Marbleks Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Loma Family Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Granit_ Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Dhf Company Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Bad2 1706 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Bad2 1705 Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Apollonia Konfirmim për Debat Publik2

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Apollonia Konfirmim për Debat Publik

Data e publikimit: 18/06/2020

pdf image
Siguria kimike dhe biznesi juaj

Data e publikimit: 15/05/2020

pdf image
I njihni këto etiketa?

Data e publikimit: 15/05/2020

pdf image
Kosovë: Shërimi i tokës për të ardhmen

Data e publikimit: 07/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 30/03/2020

pdf image
KEK Greenland_Gjelberimi prezentimi per publikim

Data e publikimit: 27/03/2020

pdf image
Përmbledhja ekzekutive

Data e publikimit: 27/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 10/02/2020

pdf image
Konfirmim për Debat Publik-Zhavori

Data e publikimit: 23/01/2020

pdf image
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

Data e publikimit: 23/01/2020

pdf image
Konfirmim për Debat Publik Kulla Com

Data e publikimit: 17/09/2019

pdf image
Konfirmim për Debat Publik Vllezrit Kaçorraj

Data e publikimit: 17/09/2019

pdf image
Debat Publik- Ferronikeli Complex

Data e publikimit: 29/07/2019