RAPORTO

veprime ilegale

RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

Qëllimi

Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë.  Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e përgjithshme, eficiencen dhe kapacitetin e sistemit në raport me kërkesat e ndërtesës dhe të rekomandojë përmirësime me kosto efektive.

  • RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT Shkarko