RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.28/2014 PËR ZONAT E MBROJTURA SANITARE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.27/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA AMBALAZHET DHE PAKETIMET Shkarko
  • Rregullore MMPH-Nr 23/2014 Për rendin e mbrendshëm të monumentit të natyrës me rëndësi të veçantë"SHPELLA E GADIMES" Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.24/2014 PËR KLASIFIKIMIN E VLERAVE TË MBROJTURA TË NATYRES SIPAS RËNDËSISË Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR.26/2014PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA BATERITË DHE AKUMULATORËT Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PËRDORIMIT TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME NË PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.21/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA INDUSTRIA EKSTRAKTIVE DHE MINIERAVE Shkarko
  • Vendim Nr .64/2014 Shkarko
  • LISTA E KLASIFIKIMIT DHE ETIKETIMIT TË HARMONIZUAR TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 20/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE BIODEGRADUESE Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 për klasifikim, etiketim dhe paketim të kimikateve Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 -Shtojca I-IX Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.15 /2014 PËR PARANDALIMIN DHE KOMPENSIMIN E DEMEVE QE SHKAKTOHEN NGA LLOJET E EGRA TE SHTAZEVE STRIKT TË MBROJTURA Shkarko