RAPORTO

veprime ilegale

Departamentet

Në kuadër te Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore veprojnë këto departamente:

 

  • Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit
  • Departamenti i Ujërave
  • Departamenti i Planifikimit Hapësinor,Ndërtimit dhe Banimit
  • Departamenti i Shpronësimit
  • Departamenti i Administratës Qendrore
  • Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
  • Departamenti i Prokurimit
  • Departamenti Ligjor