RAPORTO

veprime ilegale

Objekti i banimit social në komunën e Malishevës

OBJEKTI I BANIMIT SOCIAL NË
KOMUNËN E MALISHEVËS
Memorandumi i Marrëveshjes së
Mirëkuptimit në mes MMPH dhe
K.K.Malishevës

Pjesëmarrja në Financimin e Projektit:
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Kuvendi Komunal i Malishevës

Përmbatja e Objektit:
P + 4 etazhe, 21 banesa dhe 5 lokale afariste
Sipërfaqja e objektit:1.493,78 m²

Kostoja e projektit:
Ndërtimi i objektit të B.S....... 452.530,91 €
Kopja e Projektit ........................2.528,00 €
Mbikëqyrësi Profesional............ 6.245,00 €

Gjithsej...................................461.303,91 €

Gurëthemeli i Objektit - 30/09/04.

GRUPI PUNUES

Merita Dalipi - Udhëheqese e Sektorit te B.S.
DBN në MMPH

Naim Berisha - Zyrtar i regjionit të Prizrenit
DBN në MMPH

Bashkim Krasniqi - Drejtor per Planifikim i
rindertimit dhe zhvillimit - K.K.Malishevës

Mufail Paqarizi - Drejtor i Urbanizmit -
K.K.Malishevës

Naim Bislimi – Drejtor (Mbikëqyrësi Profesional
E.U.P.-Prishtinë)

Ilirjana Zhuri – Inxhiniere (Mbikëqyrësi
Profesional E.U.P.-Prishtinë)


Mefail Gashi - Inxhiniere
Kontraktori ”Euroingu” – Therandë

Inagurimi i objektit – 31/10/05

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor- MMPH
Departamenti i Banimit dhe Ndërtimit - DBN
Divizioni i Banimit