RAPORTO

veprime ilegale

Departamenti i Planifikimit Hapësinor,Ndërtimit dhe Banimit

Siguron zbatimin e politikave zhvillimore  të Ministrisë  së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përmes ligjeve dhe dispozitave të tjera në fushën e Planifikimit Hapësinor të Ndërtimit dhe të Banimit.
Trajton dhe kryen shërbime profesionale dhe legjislative në realizimin e politikave të Qeverisë së Kosovës në fushën e Planifikimit Hapësinor të Ndërtimit dhe të Banimit.
Monitoron ,analizon,përgatitë dhe propozon strategjitë, programet dhe masat për përparimin e gjendjes së  Planifikimit Hapësinor të Ndërtimit dhe të Banimit dhe siguron realizimin e programeve dhe projekteve përkatëse.
Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit është i organizuar në këto 3 Divizione:

 

  • Divizioni i Planifikimit Hapësinor
  • Divizioni i Ndërtimit
  • Divizioni i Banimit

 

 

 

  • UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS Shkarko