RAPORTO

veprime ilegale

Ndërtimi i Qendrës së Kompleksit Memorial "Adem Jashari"

Ndërtimi i Qendrës së Kompleksit Memorial “Adem Jashari” Prekaz – Skenderaj. Ka filluar ne vitin 2006, fillimisht me hartimin e projektiti ideor dhe atij kryesor e mandej kah fundi i vitit 2006 me fillimin e ekzekutimit te puneve sipas fazave
Parashihet të ekzekutohet në pesë faza dhe + një, momentalisht gjendemi në përfundim të fazës (V+) fazën e pestë plus – dhe të fundit e me këtë edhe mbaron ndërtimi në qendrën e kompleksit, por projektet në kompleks vazhdojnë si:

 • Ndërtimi i rrugëve anësore
 • Ndërtimi i lëshesës me murin mbrojtës
 • Ndërtimi i amfiteatrit
 • Konservimi
 • Shpronësimi.
 • Hulumtimet Hidrogjeologjike në thellësi deri në 20 m

Faza e parë; ka përfunduar
Kjo fazë përmban këto punë:

 • Sistemi i kanalizimit sipas projektit ekzistues për fshatin Prekaz.
 • Kanalizimi fekal për Objektin e Hyrjes dhe Informacionit
 • Drenazhimi i Sheshit
 • Puset për ujitje
 • Rregullimi I Përroskës – Lumit

Faza e dytë;
Kjo fazë ka përfunduar
Në këtë fazë janë kryer këto punë:

 • Sheshi publik
 • Sheshi para shtëpive Jasharaj
 • Shatërvani
 • Rruga për te bunkeri
 • Faza e tretë;
 • Kjo fazë ka përfunduar
 • Në këtë fazë janë kryer këto punë:
 • Varrezat e dëshmorëve
 • Urat dhe shëtitoret te lumi
 • Objekti i gjeneratorit
 • Elektrika, pjesa e përgjithshme

Faza e katërt;
Kjo fazë ka përfunduar
Në këtë fazë janë kryer këto punë

 • Objekti i hyrjes dhe informacionit
 • Fjongo – shirit i veçantë me pllaka ngjyrë tjetër
 • Logu i Pajtimit
 • Varrezat e fshatit
 • Rruga mbi varrezat e fshatit
 • Gjelbërimi – një pjesë

Faza e pestë: ka përfunduar
Punët për tu kryer ne këtë fazë janë;

 • Pllakëzimi para shtëpive,
 • Pllakëzimi i sheshit ,
 • Pllakëzimi para objektit të hyrjes dhe recepcionit,
 • Pllakëzimi i sheshit te varrezat,
 • Pllakëzimi i logut të pajtimit ,
 • Pllakëzimi i sheshit të takimit.
 • Rruga për te bunkeri
 • Rezervari i riciklimit të ujit
 • Sistemi i ujitjes dhe gjelbërimit

Faza e pestë plus ( 5+ shtimi i projekteve ): ende nuk ka përfunduar
Punët për tu kryer janë këto;

 • Shkallët për te bunkeri
 • Zgjatja e lumit- rregullimi i përroskës
 • Rruga për te bunkeri
 • Ndriçimi nga sheshi për te bunkeri
 • Ndriçimi nga sheshi për në Skenderaj
 • Një pjesë e gjelbërimit
 • Kanalizimi


Projektet tjera në kuadër të K. M. :

 • Ndërtimi i rrugëve anësore janë në përfundim e sipër ( Aksi II she III janë përfunduar kurse aksi I ka probleme pronësore dhe pritet së shpejti të zgjidhim).
 • Ndërtimi i lëshesës me murin mbrojtës – ka përfunduar
 • Ndërtimi i amfiteatrit – projekti kryesor ka përfunduar ,
 • Konservimi; Jemi ne fazën e përgatitjeve per themelimin e komisionit për përzgjedhjen e kompanive që kanë konkurruar, me projekt idetë e tyre.
 • Kemi pasur një konservim të përkohshëm per tri shtëpitë e rezistencës – ndërrim i mbulojës së çative, ndërrimi i shkalleve të improvizuara, shtyllave etj.
 • Kemi të kryer detyrën projektuese për zgjidhjen e përgjithshme Urbanistike të K M
 • Hulumtimet Hidrogjeologjike në thellësi deri në 20 m, - kemi raportin e hulumtimeve ne 4 pika matëse

Fotot e Projektit , "Ndërtimi i Qendrës së Kompleksit Memorial “Adem Jashari”