RAPORTO

veprime ilegale

Ndërtimi i rrugëve në Memorialin e Reçakut, faza e tretë

Investitori – MMPH

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2008 - 2012

Totali euro: 402.225.75

Buxheti per vitin 2011 -84.631.01

Punimet e perfunduara ; 20%