RAPORTO

veprime ilegale

Departamenti i Shpronësimit

  • PLANI I VEPRIMIT PËR ZHVENDOSJE LAGJA SHALA E FSHATIT HADE KOSOVË - RAPORT PËRMBYLLËS (2011 – 2016) Shkarko
  • Vendimi për Linjën 400kW Kosovë-Shqiëri Shkarko
  • PLANI I VEPRIMIT PER ZHVENDOSJE LAGJA SHALA PROJEKTI HADE KOSOVE Shkarko
  • Për realizimin e kompensimit është i nevojshëm dokumentacioni si në vijim: Shkarko
  • Njoftim për dorëzim të dokumentacionit për kompensim të shpronësimit Shkarko
  • Vendimi për pranimin e kërkesës,vendimi Nr.02.55 Shkarko
  • Vendimi Nr.05.50 Shkarko
  • Vendimi Nr.06.50 Shkarko