RAPORTO

veprime ilegale

Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha - Gjilan

Investitori – MMPH

Donatori :- K K –Gjilani

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012

Totali euro: 1.383.000.00

Buxheti per vitin 2011 : 239.000.00

Punimet e perfunduara : 85%