RAPORTO

veprime ilegale

Rregullimi i kanalizimit në KK- Deqan

Investitori: MMPH

Donatori :- K K –Deqan

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2010 - 2012

Totali euro: 1.710.000.00

Buxheti per vitin 2011 : 300.000.00

Punimet e perfunduara : 50%