RAPORTO

veprime ilegale

Rregullimi i shtratit të lumit dhe kanalizimit të Lumbardhit - Prizren

Investititori : MMPH


Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012

Totali euro: 30.311.000.00

Buxheti për vitin 2011 : 350.000.00

Punimet e përfunduara : 80%