RAPORTO

veprime ilegale

Rregullimi I Muzeut të kristaleve -Trepca

Investititori: MMPH

Donatori : MZHE

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012

Totali euro: 558.000.00

Buxheti për vitin 2011 : 100.000.00

Punimet e përfunduara : 95%