RAPORTO

veprime ilegale

Krijimi i rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë

Projekti ka pasur për qëllim vendosjen e sistemeve për monitorimin e cilësisë së ajrit. Gjithsej janë instaluar shtatë pika monitoruese dhe nje stacion mobil. Ky projekt gjithashtu ka qenë bashkëfinancim në mes MMPH-së dhe IPA-së.

Donatori :MMPH + IPA

Gjendja e tanishme:Përfundon në fund të vitit 2011

Periudha Kohore (viti):2009 - 2011

Totali euro:98000