RAPORTO

veprime ilegale

UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR NIVELET MAKSIMALE TË LEJUARA TË SHKARKIMIT DHE SHPËRNDARJES TË NDOTËSVE NË TOKË me Vendim të Qeveris të Republikës se Kosovës Nr.04/50 datë 16.01.2009