RAPORTO

veprime ilegale

Dokumente Publike

 

Zyrtari kontaktues për qasje në dokumente publike:

Valdete Tahiri - Azemi

Tel: 038  200  32 225

Emai: valdete.tahiri@rks-gov.net