INSTITUTI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR

  • INDIKATORËT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NË KOSOVË Shkarko
  • Kaosi Urban në Kosovë Shkarko
  • ISP Cooperation Shkarko
  • Memorandum Mirëkuptimi mes republikës së Kosovës dhe fondacionit Suedez Shkarko
  • Përfshirja e trashëgimisë kulturore në planifikim hapësinor Shkarko