RAPORTO

veprime ilegale

Regjistri i lëndëve të kryera 2016 për Komunat

 • Tabela Lipjan Raporti 2016 per Komunen e Lipjan 28.09.2016 Shkarko
 • Tabela Viti Raporti 2016 per Komunen e Viti 28.09.2016 Shkarko
 • Tabela Suharekë 1 Raporti 2016 per Komunen e Suharekes 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Ranilluk Raporti 2016 per Komunen e Ranilluk 28.09.2016 Shkarko
 • Tabela Rahovec Raporti 2016 per Komunen e Rahovec 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Obiliq Raporti 2016 per Komunen e Obiliqit 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Kllokot Raporti 2016 per Komunen e Kllokotit 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Istog 1 Raporti 2016 per Komunen e Istog 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Gllogoc Raporti 2016 per Komunen e Gllogoc 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela Fushë Kosov Raporti 2016 per Komunen e Fushe Kosove 27.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Gjilanit 22.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Podujevë 22.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Vushtrrisë 22.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Mitrovicë 22.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Kamenicës 22.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Pejës 08.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Ferizaj 08.09.2016 Shkarko
 • Tabela 1 Raporti 2016 per Komunen e Gjakovës 08.09.2016 Shkarko