RAPORTO

veprime ilegale

kimikate

  • 1. Fletë me informacione_Lista teknike e sigurisë (SDS) Shkarko
  • 2. Broshurë - Udhëzime dhe mjete për përdoruesit e radhës Shkarko
  • 3.Fletë me informata për kimikate - Çfarë mund të gjeni në data-bazën e ECHA-së? Shkarko
  • Poster -Kriteret për eksport të kimikateve në BE_2017 Shkarko