RAPORTO

veprime ilegale

Konsultim Publik i Draft Lejeve Mjedisore të Integruara

Konsultim Publik i Draft Lejeve Mjedisore të Integruara në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 04 Korrik  

  DRAFT-LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR Graniti& CO Sh.p.k.Suharekë FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE, FASADAVE DHE LLAQEVE Suharekë Republika e Kosovës

  Lexo më shumë

 • 25 Maj  

  Draft Lejen Mjedisore për kompaninë “ Bitex ”. Sh.p.k. Fabrikë për prodhimin e ngjyrave dhe llaqeve me seli në Vragoli,Fushë Kosovë,

  Lexo më shumë

 • 23 Janar  

  LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR KMI SH.P.K. IMPIANTI PER ASGJËSIMIN E MBETURINAVE SPITALORE, MEDICIONALE, ORGANIKE TË PËRGJITHSHME

  Lexo më shumë

 • 05 Korrik  

  LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR BRICKOS SH.P.K FABRIKA PËR PRODHIMIN E BLLOKAVE TË NDËRTIMIT

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar Bau Bllock

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar KMI

  Lexo më shumë

 • 26 Prill  

  Draft Leja Mjedisore e Integruar Kosova Rafinery

  Lexo më shumë