RAPORTO

veprime ilegale

RAPORT PËR CILËSINË E AJRIT NË PRISHTINË GJATË DITËVE TË FUNDIT 13-14.02.2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 14.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 38.1µg/m3, e cila është mbrenda nrmave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.

Ndërsa përqëndrime me të larta janë paraqitur  me ndotësin PM2.5 i cili ka arrite vlerën maksimale e mesatares ditore po të njëjtën ditë dhe në të njëjtin lokacion, nga ku arrin vlerën në 32.8µg/m3.

  • RAPORT PËR CILËSINË E AJRIT NË PRISHTINË GJATË DITËVE TË FUNDIT 13-14.02.2017 Shkarko