RAPORTO

veprime ilegale

Legjislacioni

Përpiluesit e ligjeve të MMPH-së  janë këto departamente:

  • Departamenti i mjedisit,
  • Departamenti i banimit dhe ndertimit
  • Departamenti i ujrave
  • Departamenti i planifikimit hapësinor