RAPORTO

veprime ilegale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Albena Refki Reshitaj

Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit HapësinorData e lindjes: 09.04.1979

Vendi i lindjes: Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 200 32 004

E-mail: albena.reshitaj@rks-gov.net

 

Shkollimi:

- 1985-1993 Shkolla Fillore-Suharekë;

- 1993-1997 Shkolla e Mesme-Suharekë;

- 2006 Doktor i Stomatologjisë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë

Prishtinë;

- 2008 Dramaturg, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve-Prishtinë;

- 2010 Praktikë profesionale, pjesë e specializimit, Universiteti Mjekësor i Vjenës

(Meduni Wien Kieferorthopadie)-Vjenë;

- 2014 Doktor i Shkencave Mjekësore, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i

Mjekësisë Dentare;

- 2012 Specialiste e Ortodontisë, Ministria e Shëndetësisë, Republika e Kosovës.Eksperienca e punës:

- 2017 Ministre e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësin

- 2006-2007 Dentiste, Klinika Dentare, “Imfa Resa Dent”, Suharekë;

- 2003-2004 Trajnuese Profesionale Mjekësore, “Kryqi i Kuq Belg”, Prizren, Kosovë;

- 2001-2002 Këshilltare, “IRS-OJQ Youth Centre”, Prizren, Kosovë;

- 2000-2001 Gazetare, Gazeta “Zëri”, Media House-Prishtinë;

- 1999-2006 Anëtare e Shoqatës për Parandalimin e Narkomanisë në Kosovë;

- 1998-1999, Gazetare, Gazeta Studentore “Pulsi”.Publikimet shkencore:

- Disertacioni i Albena Reshitaj online: http://www.umed.edu.al/medicine/kerkimishkencor/doktoraturat/229-disertacion-i-albena-reshitaj-fakulteti-imjek%C3%ABsis%C3%AB-dentare.html;

- Dental anxiety and health-related quality of life of children aged 11 to 14 years with

orthodontic malformations, International Journal of Pediatric Dentistry (Impact Factor:

1.54). 06/2011;

(http://www.researchgate.net/publication/233783625_Dental_anxiety_and_healthrelated_

quality_of_life_ofchildren_aged_11_to_14_years_with_orthodonticmalformati.;

- Prevalenca , karakteristikat socio-demografike dhe lidhja e hipodoncionit me anomalitë e

ndryshme dentale te fëmijët e grup moshës 12-16 vjeç në regjionin e Prishtinës, Revista

Medicus, Dhjetor 2012,Vol-18(2), ISSN 1409-6366.

(http://www.studentet.info/uploads/medicus/Revista_Medicusxviii.pdf);

- Evaluation of the Mesiodistal Crown Sizes of the Remaining Dentition in Patients with

Hypodontia, between 12 and 16 Years of Age, International Journal of Biomedicine,

Volume 3, Issue 3, 2013, Print ISSN 2158-0510, online ISSN 2158-0529 (Impact factor

0.42) (http://ww.ijbm.org/3_3_12.html);

- Surgical Assisted Rapid Maxillary Expansion - Case Report. International Denal Journal

2013; 63, (Suppl. 1): 31.

(http://www.academia.edu/8523599/Awareness_and_Perception_of_Dental_Students_on

_E-learning_Use);

- Prevalence of Hypodontia, Characteristics and association with different dental

anomalies of the group of age 12-16 years old in Kosovo, pranuar për publikim në

Journal of Oral sciences and Events of Dental Association of Bosnia and Herzegovina,

ISSN 1512/5238, number 44, vol. 14, 2013.(http://www.usfbih.org.ba/bh/wpcontent/uploads/2014/11/Stomatologija-BILTEN-44-45-Oktobar.;

- Evaluation of size of remaining dentition in patients with hypodontia age 12 to 16

years. European Journal of Orthodontics 2014; Volume 36, Issue 5, Pp.e1-e244 (Impact

factor 1.39) http://ejo.oxfordjournals.org/content/36/5/e1;

- Analiza morfologjike funksionale dhe diagnostika ortodontike, UP,UT, 2014 (M.S, S.Q,

Albena Reshitaj.S.K;

- Niveli i Ankthit Dental ne raport me kualitetin e jetës tek fëmijët e moshës 11-14 vjec me

malformacione ortodontike, Buletini i urdhrit të mjekeve të Shqipërisë, 2014;

- The connection between hypodontia and Angle’s classification, European Journal of

Orthodontics 2015 (Impact factor 1.39);

- Prevalenca e incizimeve laterale tek fëmijët shkollor me hipodoncion të moshës 12-16

vjeç”, Revista shkencore “Apolonia”, Tetovë, Shoqëria Stomatologjike Shqiptare, ISSN

1409-8768 (Print), ISSN 1857-6087 (Online) UDC 616.31

(http://www.albstom.org/media/revistat/pdf/Apolonia_031_final.pdf).Aktivitete tjera shkencore:

- Kongresi Mediteran i Ortodontisë, 11-13 Nëntor , 2016, Lamassol, Qipro;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, 92 Eos, 2016, Stockholm, Sweden;

- Kongresi Ndërkombëtar, i Ortodontisë 91 Eos, 14 Qershor 2015, Venice, Itali;

- “European Orthodontic Teachers’Forum” Eos, 14 Qershor 2015, Venice, Itali;

- The Greater New York Dental Meeting, 28 Nëntor - 03 Dhjetor 2014, New York;

- Konferenca e Instituti “Alb Shkenca”, Seksioni i Shkencave Mjekësore, 29-31 Gusht,

2014, Tiranë;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, Eos (90-th Congress of Europian Orthodontic

Society) 18-21.06, 2014, Warsaw, Poland;

- “European Orthodontic Teachers’Forum” , Eos, 18 Qershor 2014, Warsaw, Poland;

- Konferenca e Institutit “Alb Shkenca”, Seksioni i Shkencave Mjekësore, 29-31 Gusht,

2013, Tiranë;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, Eos (89-th Congress of Europian Orthodontic

Society) 26-29, June 2013, Reykjavik, Iceland;

- Kongresi i 8-të Ballkanik, BASS, 25-28 Prill, 2013, Shkup, Maqedonia;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, Eos (88-th Congress of Europian Orthodontic

Society) 18-23, June 2012 in Santiago de Compostela, Spanjë;

- Kongresi Ndërkombëtar i Dentistrisë Pediatrike (23rd congress of the International

Association of Pediatric Dentistry) 15-18 June, 2011, Athens, Greece;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, Eos ( 86-th Congress of Europian Orthodontic

Society) June 2010, in Portoros, Slovenia;

- “European Orthodontic Teachers’Forum” , EOS, 14 Qërshor 2010, Portorosh, Sloveni;

- Kongresi Ndërkombëtar i Ortodontisë, Eos ( 85-th Congress of Europian Orthodontic

Society) 10th June 2009, Helsinki, Finland;

- Konferenca e 14-të e Stomatologjisë Kombëtare, 29 tetor, 2008, Tiranë, Shqipëri;

- Ditët e Stomatologjisë Kosovare, Konferencë, 9-11 Tetor 2008, Prishtinë, Kosovë;

- Contermporary Teaching in higher Education, Up, Friedrich- Alexander- Universitat

Erlangen- Nurnberg, Qëndra për Arsim e Kosovës, June 6, 2008, Prishtinë, Kosovë;

- Seminar profesional shkencor nga “Ortodontia Preventive”, 22 Maj 2008, Prishtinë,

Kosovë;

- Simpoziumi i parë ndërkombëtar për kancer të lëkurës, 09/05/2008, Prishtinë, Kosovë;

- Kongresi Internacional “ Stomatologjia sot”, 18-20 Prill 2008, Struga, Maqedoni;

- Kongresi i parë ndërkombëtare i kirurgeve oral dhe maxillofacial të Kosovës, 20-23,

Mars 2008, Prishtinë, Kosovë;

- Trajnim në farmakovigjilence, 16.10.2007, Prishtinë, Kosovë;

- Tubimi i parë profesional shkencor i Ortodonteve të Kosovës, 26 Maj 2007, Prizren,

Kosovë;

- Konferenca e 12-të vjetore Stomatologjike Kombëtare, 25 tetor 2006, Tiranë, Shqipëri;

- Kongresi i II i Stomatologeve të Kosovës, 1-4 Qershor 2005, Prishtinë, Kosovë.Gjuhet:

Shqipe, Angleze, Serbo-Kroate.Botimet tjera:

- “Brerore Lirie”, Poezi, Grup Autorësh, Suharekë, 1996;

- “Anijet e Fatit”, Poezi, Prishtinë, 2000;

- “Voyage en Unmikistan” (Udhëtimi në Unmikistan), Grup Autorësh, Francë, 2003;

- “Brerore Lirie II”, Grup Autorësh, poezi-prozë, Suharekë, 2003;

- “Arbania”, grup autorësh, Prishtinë, 2003;

- “Ta dëgjoj jetën”, Grup Autorësh, Prishtinë, 2003;

- Skenariste e Filmit të metrazhit të shkurtër “Armët në duar”, Prishtinë, Kosovë, 2005.