RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 06 Shtator  

  Anulimin e Procedurës së Rekrutimit për pozitën: Cicëron

  Lexo më shumë

 • 31 Gusht  

  SHPALLJEN E REKRUTIMIT

  Për plotësimin e vendeve të lira të punës Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Udhëheqës i Autoritetit Rajonal të Pellgjeve Lumore Lexo më shumë

 • 18 Gusht  

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës-Rojtar i Natyrës

  Lexo më shumë

 • 31 Korrik  

  SHPALLJEN E REKRUTIMIT Për plotësimin e vendit të lirë të punës Zyrtar/e i/e të hyrave financiare

  Lexo më shumë

 • 28 Korrik  

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës-Cicëron

  Lexo më shumë

 • 20 Korrik  

  KONKURS;Zyrtarë/e për mbështetje administrative; Shërbime për mbështetje administrative;Shërbime mbështetëse për digjitalizimin e te dhënave dhe azhurnim i web faqes se IHMK

  Lexo më shumë

 • 17 Korrik  

  N J O F T I M- Mbi anulimin e procedurës së rekrutimit për pozitën:Cicëron

  Lexo më shumë

 • 16 Korrik  

  Njoftimin per kandidatin e suksesshem, pozita-ROJTAR I NATYRËS NË PARKUN KOMBËTAR

  Lexo më shumë

 • SHPALLJEN E REKRUTIMIT Shkarko
 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Inspektore ie Ndërtimit dhe Planifikimit Shkarko