RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar së konkursi i shpallur më datë: 24.08.2017 për pozitën:

- Zyrtar për përkthime , me numër të referencës: MMPH – 18/2017

në Gazetën ditore ,,Zëri’’, në Sistemin Informativ dhe Menaxhues të Burimeve Njerëzore – SIMBNJ dhe ne web - faqen e MMPH-së,  zgjatet afati për pranimin e aplikacioneve edhe për shtatë (7) ditë kalendarike, nga data  09.09.2017 deri më datën 15.09.2017 . Të gjithë Kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për ri-konkurrim.

  • Njoftim zgjatje e afatit për aplikim - Zyrtar për Përkthime Shkarko