RAPORTO

veprime ilegale

Mundësi punësimi

 • 20 Korrik  

  KONKURS;Zyrtarë/e për mbështetje administrative; Shërbime për mbështetje administrative;Shërbime mbështetëse për digjitalizimin e te dhënave dhe azhurnim i web faqes se IHMK

  Lexo më shumë

 • 17 Korrik  

  N J O F T I M- Mbi anulimin e procedurës së rekrutimit për pozitën:Cicëron

  Lexo më shumë

 • 16 Korrik  

  Njoftimin per kandidatin e suksesshem, pozita-ROJTAR I NATYRËS NË PARKUN KOMBËTAR

  Lexo më shumë

 • 09 Korrik  

  Njoftimin per kandidatin e suksesshem, pozita: Udhëheqës/e i/e Divizionit për GIS

  Lexo më shumë

 • 07 Korrik  

  Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës - Roje sigurimi

  Lexo më shumë

 • 23 Qershor  

  Konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës -Cicëron

  Lexo më shumë

 • 19 Qershor  

  Konkurs për avancim të nëpunësve civilë - Udheheqes i Divizionit per GIS ne IPH

  Lexo më shumë

 • 18 Qershor  

  Konkurs-Rojtar i Natyrës në Parkun Kombëtar

  Lexo më shumë

 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Shkarko
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Inspektore ie Ndërtimit dhe Planifikimit Shkarko