RAPORTO

veprime ilegale

Njoftime

 • 23 Maj  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “ Linja Ajrore 220kV për kyçje në NS Gllogovc - KOSTT SH.A” Komuna e Gllogovcit

  Lexo më shumë

 • 23 Maj  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “ Linja Ajrore 110kV NS. Suharekë – NS. Rahovec - KOSTT SH.A” Komuna e Suharekës dhe Komuna e Rahovecit

  Lexo më shumë

 • 23 Maj  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Linja Ajrore/ Kabllore 110kV për kyçje NS. Fushë Kosova – KOSTT SH.A” Komuna e Fushë Kosovës

  Lexo më shumë

 • 08 Maj  

  • “Linja Kabllore 110kV NS. Prishtina 6 – NS. Prishtina 4 – KOSTT SH.A” – Prishtinë, ka aplikuar ne MMPH me numër të protokollit 2235/18 të datës 2304.2018

  Lexo më shumë

 • 24 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë ,për Kushtet Ndërtimore “Linja Kabllore 2x110kV për kyçje në NS Mitrovica – KOSTT SH.A” –Mitrovica e Jugut

  Lexo më shumë

 • 23 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Lexo më shumë

 • 23 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Lexo më shumë

 • 23 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri

  Lexo më shumë