RAPORTO

veprime ilegale

Njoftime

 • 29 Nëntor  

  NJOFTIM PËR DËGJIM PUBLIK-AUTOSTRADA PRISHTINË-PEJË, SEGMENTI KIJEVË-KLINË-ZAHAQ

  Lexo më shumë

 • 24 Shtator  

  Njoftim për Dëgjim Publik -Autostrada Prishtinë -Hani i Elezit

  Në mbështetje të paragrafit 7.3 të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe pikës Nr.3 të Vendimit të Qeverisë ... Lexo më shumë

 • 24 Shtator  

  N J O F T I M Në mbështetje të paragrafit 7.3 të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe pikës Nr.8 të Vendimit të Qeverisë N

  1. Për arritjen e qëllimit të ligjshëm publik dhe vendosjen e infrastrukturës dhe/ose stabilimenteve të nevojshme për avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe/ose shoqërore të Kosovës, mbas plotësimit të të gjitha kushteve të... Lexo më shumë

 • 06 Qershor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Burbuqe Bislimi, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot 2938/18 te datës 22.05.2018 Lexo më shumë

 • 06 Qershor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Elmi Krivaqa, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot 2736/18 te datës 15.05.2018 Lexo më shumë

 • 06 Qershor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Elmi Krivaqa, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot 2737/18 te datës 15.05.2018 Lexo më shumë

 • 05 Qershor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”

  Aplikuesi – Sokol Beqiri, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot 2554/18 te datës 08.05.2018 Lexo më shumë

 • 05 Qershor  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”

  Aplikuesi – Sokol Beqiri, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot 2554/18 te datës 08.05.2018 Lexo më shumë

 • Pesë komuna trajnohen për hartimin e Hartës Zonale të Komunës Shkarko