RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim

Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për  Kushtet Ndërtimore – “Ndërtimi i objektit  për banim”, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Aplikuesi – Servet Neziri, me Nr. Protokollit 3851/17 të datës 04.08.2017