RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim

Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore për projektet:

"Ndërtesa e kontrollit dhe ndërtesa e GIS- Komuna Drenas", Nr. protokollit: 3757/17, me datë 28.07.2017
"Ndërtesa e GIS – Komuna Mitrovicës", Nr. protokollit: 3755/17, me datë 28.07.2017, si dhe
"Prishtina 6 Ndërtesa e GIS- Komuna Prishtinës", Nr. protokollit: 3756/17, me datë 28.07.2017