RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë ,për Kushtet Ndërtimore “Linja Kabllore 2x110kV për kyçje në NS Mitrovica – KOSTT SH.A” –Mitrovica e Jugut

  • Projekt Konceptual-Lot 3: Linjat dhe kabllot e transmisionit Shkarko
  • Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë ,për Kushtet Ndërtimore “Linja Kabllore 2x110kV për kyçje në NS Mitrovica – KOSTT SH.A” –Mitrovica e Jugut Shkarko