RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  • Projekti konveptual i aplikusit Shahzade Smani Nr. prot: 1510/18 te datës 21.03.2018 si dhe numri I palrcelës 136-9 për Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turi Shkarko
  • Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Shkarko