RAPORTO

veprime ilegale

Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  • Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Shkarko
  • Aplikuesi – Alim Smaili, ka aplikuar në MMPH me Nr. prot: 1887/18 te datës 10.04.2018 Shkarko