RAPORTO

veprime ilegale

PROJEKT LIGJI NR. _____/_____ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-061 PËR SHITJEN E BANESAVE PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA BANESORE, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR.04/L-247

  • PROJEKT LIGJI NR. _____/_____ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-061 PËR SHITJEN E BANESAVE PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA BANESORE, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR.04/L-247 Shkarko