RAPORTO

veprime ilegale

PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MBIKËQYRJEN, NDËSHKIMET DHE MARRJEN E MASAVE PËR SHKELJEN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

  • PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MBIKËQYRJEN, NDËSHKIMET DHE MARRJEN E MASAVE PËR SHKELJEN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR Shkarko