RAPORTO

veprime ilegale

Projekte

 • 10 Janar  

  Ndërtimi i rrugëve në Memorialin e Reçakut, faza e tretë

  Investitori — MMPH Donatori :- Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2008 - 2012 Totali euro: 402.225.75 Buxheti per vitin 2011 -84.631.01 Punimet e perfunduara ; 20% Lexo më shumë

 • 09 Janar  

  Ndërtimi i Qendrës së Kompleksit Memorial "Adem Jashari"

  Ndërtimi i Qendrës së Kompleksit Memorial "Adem Jashari" Prekaz — Skenderaj,ka filluar në vitin 2006, fillimisht me hartimin e projektiti ideor dhe atij kryesor e mandej kah fundi i vitit 2006 me fillimin e ekzekutimit të punëve sipas... Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Ndërtimi i impianteve për sterilizimin e mbeturinave infektiv

  Projekti ka për qëllim instalimin e insineratorëve që bëjnë sterilizimin e mbeturinave spitalore. Deri më tani janë instaluar 6 inisinerator në gjashtë qendra spitalore dhe pritet që deri në fund të vitit 2012 të instalohet edhe insineratori i... Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Rregullimi i kanalizimit në KK- Deqan

  Investititori : MMPH Donatori :- K K —Deqan Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2010 - 2012 Totali euro: 1.710.000.00 Buxheti per vitin 2011 : 300.000.00 Punimet e perfunduara : 50% Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Ndërtimi i rrjetiti të sistemit të ujësjellësit në pesë fshatra të KK -Rahovec

  Investititori : MMPH Donatori :- K K —Rahovec Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2011 - 2012 Totali euro: 412.000.00 Buxheti per vitin 2011 : 150.000.00 Punimet e perfunduara : 60% Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Rregullimi i shtratit të lumit Klina 2 KK —Klina

  Investititori : MMPH Donatori :- K K —KLINA Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2010 - 2012 Totali euro: 550.000.00 Buxheti per vitin 2011 : 150.000.00 Punimet e perfunduara : 65% Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Rregullimi i shtratit të lumit dhe kanalizimit të Lumbardhit - Prizren

  Investititori : MMPH Donatori : Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012 Totali euro: 30.311.000.00 Buxheti per vitin 2011 : 350.000.00 Punimet e perfunduara : 80% Lexo më shumë

 • 08 Janar  

  Rregullimi I Muzeut të kristaleve -Trepca

  Investititori: MMPH Donatori :MZHE Gjendja e tanishme :Vazhdimësi Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012 Totali euro: 558.000.00 Buxheti per vitin 2011 : 100.000.00 Punimet e perfunduara : 95% Lexo më shumë