RAPORTO

veprime ilegale

Ndërtimi i impianteve për sterilizimin e mbeturinave infektiv

Projekti ka për qëllim instalimin e insineratorëve që bëjnë sterilizimin e mbeturinave spitalore. Deri më tani janë instaluar 6 inisinerator në gjashtë qendra spitalore dhe pritet që deri në fund të vitit 2012 të instalohet edhe insineratori i fundit.


Donatori :MMPH

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2009 - 2012

Totali euro: 247.575.18