RAPORTO

veprime ilegale

Rregullimi i shtratit të lumit Klina 2 KK —Klina

Investititori : MMPH

Donatori :- K K –KLINA

Gjendja e tanishme :Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2010 - 2012

Totali euro: 550.000.00

Buxheti për vitin 2011 : 150.000.00

Punimet e përfunduara : 65%