RAPORTO

veprime ilegale

Publikime

 • 20 Maj  

  FTESË PËR APLIKIM PËR ANËTARË TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKTET MBROJTJA E MJEDISIT, PLANIFIKIMI HAPËSINOR DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM MJEDISOR

  Bazuar në Rregulloren e MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të si dhe bazuar në Vendimin nr. 102/2019 të datës, 10.05.2019 të lëshuar nga Ministria e Mjdesit dhe Planifikimit Hapësinor për thirrjen... Lexo më shumë

 • 13 Maj  

  Ftesa publike për OJQ - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor u bënë thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Repubikën e Kosovës, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet në interes të mbrojtjes së mjedisit, planifikimit... Lexo më shumë

 • 02 Korrik  

  Si të pajisem me leje ndërtimore

  Lexo më shumë

 • 14 Mars  

  Udhëzuesi për hartim dhe miratim të Hartës Zonale të Komunës

  Lexo më shumë

 • 14 Shkurt  

  Reforma në Menaxhim të Mbeturinave

  Pyetje të shpeshta Lexo më shumë

 • 14 Shkurt  

  Programi Mjedisor i Kosovës

  Analiza Gjinore Institucionale Krijimi i Mundësive të Barabarta në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Lexo më shumë

 • 29 Dhjetor  

  Projekti i zhvillimit të kapaciteteve për Kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës

  Buletini Nr.1 (Janar 2018) Lexo më shumë

 • 09 Gusht  

  INDIKATORËT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NË KOSOVË

  Ky dokument ka listën prej 47 indikatorësh do të jetë në shërbim të politikë-bërësve, planerëve dhe profesionistëve tjerë, të nivelit qendror e lokal, që vendim-marrjen e tyre ta mbështesin në fakte... Lexo më shumë