RAPORTO

veprime ilegale

Publikime

 • 25 Nëntor  

  25 Nëntorit Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas

  Lexo më shumë

 • 02 Korrik  

  Si të pajisem me leje ndërtimore

  Lexo më shumë

 • 14 Mars  

  Udhëzuesi për hartim dhe miratim të Hartës Zonale të Komunës

  Lexo më shumë

 • 14 Shkurt  

  Reforma në Menaxhim të Mbeturinave

  Pyetje të shpeshta Lexo më shumë

 • 14 Shkurt  

  Programi Mjedisor i Kosovës

  Analiza Gjinore Institucionale Krijimi i Mundësive të Barabarta në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Lexo më shumë

 • 29 Dhjetor  

  Projekti i zhvillimit të kapaciteteve për Kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës

  Buletini Nr.1 (Janar 2018) Lexo më shumë

 • 09 Gusht  

  INDIKATORËT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NË KOSOVË

  Ky dokument ka listën prej 47 indikatorësh do të jetë në shërbim të politikë-bërësve, planerëve dhe profesionistëve tjerë, të nivelit qendror e lokal, që vendim-marrjen e tyre ta mbështesin në fakte... Lexo më shumë

 • 14 Korrik  

  Poster i përgaditur nga Agjencia Evropiane e Kimikateve për të ndihmuar bizneset ...”

  Lexo më shumë