RAPORTO

veprime ilegale

REGJISTRI SHTETËROR I NDËRTIMEVE PA LEJE - 05.02.2015

 • KOMUNA DEQAN - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA DRAGASH - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA FERIZAJ - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA FUSHË KOSOVË - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA GJAKOVË - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA GJILAN - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA GLLOGOVC - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA GRAQANICË - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA HANI I ELEZIT - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA ISTOG - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA JUNIK - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA KAQANIK - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA KLLOKOT - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA LIPJAN - 05.02.2015 Shkarko
 • KOMUNA MALISHEVË - 05.02.2015 Shkarko