RAPORTO

veprime ilegale

UA nr.01/2016

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 01/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.06/2011 PËR PROVIMIN PROFESIONAL DHE LICENSIMIN E ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT Shkarko