Prijavi

nelegalna akcija

Administrativne smernice

Svi podzakonski akti:  Administrativna uputstva, propisi, odluke:

 • 30 Maj  

  NACRT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br.02/2018 O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, DOZVOLE ZA RUŠENJE I TARIFE ZA REGULISANJE INFRASTRUKTURE

  Procitajte vise

  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. 14/2017 O OTPADU UPRAVLJANJE KOJI SADRŽI ODRŽIVE ORGANSKE ZAGAĐIVAČE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br.13 /2017 O MEDICINSKOM OTPADU UPRAVLJANJE-PATOLOŠKE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br.12 /2017 O PROGLAŠAVANJU STROGO ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. 11/2017 O TARIFAMA PROIZVODA I USLUGA KOSOVSKE KATASTARSKE AGENCIJE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. 10/2017 ZA LICENCIRANJE IZRADJIVACA IZVEŠTAJA ZA ROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. 09/2017 O PROJEKTOVANU, IZGRADNJI I KORIŠĆENJU BRANA Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP-BR. 08 / 2017 O TECHNIČKIM NORMATIVIMA PROSTORNOG PLANIRANJA Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. 07 / 2017 ZA EKOLOSKU DOZVOLU Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP- Br.06/2017UPUTSTVO O INSPEKCIJSKOM NADZORU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA UPOTREBU Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br.05/2017 O ODREĐIVANJU PROCEDURE ZA PODNOŠENJE I RAZMATRANJE ZAHTEVA ZA GRAĐEVINSKE USLOVE, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I DOZVOLE ZA RUŠENJE ZA KATEGORIJU I I II GRAĐEVINA Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP–BR.04/25017 O KATEGORIZACIJI GRAĐEVINSKIH RADOVA Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP Br. 03/2017 O OBLASTI DELOVANJA I ODGOVORNOSTI INSTITUTA ZA PROSTORNIO PLANIRANJE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP - Br. 02/2017 O LISTI KATEGORIJA OPASNOG OTPADA PREMA POREKLU Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUSTVA MSPP Br. 01/2017 O IZDAVANJU OPŠTINSKE DOZVOLE ZIVOTNE SREDINE Download
  • Administrativno uputstvo MŽSPP - Br. 11/2016 za utvrđivanje, način i postupak za zaštitu erozivnih oblasti Download