Prijavi

nelegalna akcija

Kosovska Agencija za Katastar

 

Kosovska agencija za katastar osnovana je od strane UN- Habitat 2000 godine, vladina je agencija pod Ministarstvom za životnu sredinu i prostorno planiranje. KAK je najviši autoritet za katastar, geodeziju i kartografiju na Kosovu. Sada KAK je u sprovođenju informacionog sistema za zemljište i katastar kao i registar prava na nepokretnu imovinu Kosova.

Funkcijonalni katastarski sistem je neophodan za sprovođenje obnove, podršku zakonskih pravila, promovisanje ekonomskih razvoja i rešavanje sukoba i starih nejasnoća.

U tom kontekstu, Katastarska agencija Kosova je osnovana tokom Programa podrške za katastar Kosova -PPKC (2000-2003), finansijski podržane od strane Švedske, Norveške i Švajcarske. Glavni cilj PPKK je bijo razvoj i upravljanje registracije katastra i zemljišta na centralnom nivu.

Izvršni načelnik  Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Murat Meha.

Za dodatne informacije, obratite se Izvršnoj kancelariji KAK na akk@ks-gov.net.

Veb sajt: https://kca-ks.org