Prijavi

nelegalna akcija

Departament za Evropsku Integraciju i Koordinaciju Politika (DEIKP)

DEPARTAMENT ZA EVROPSKU INTEGRACIJU I KOORDINACIJU POLITIKA (DEIKP)

Departament  za Evropsku Integraciju i Koordinaciju Politika (DEIKP) koordinira proces za evropsku integraciju, proces strateškog planiranja i razvoja politika i koordinira inostranu pomoć.Pomaže i savetuje u odredjivanju i postavljanju prioriteta Ministarstva imajući u obzir zaduženja koja proizlazu iz procesa za evropsku integraciju.

Obezbedjuje uskladjenost politika, planova i strategija sa standardima EU. Koordinira rad na obezbeđivanju doprinosa za razvoj Akcionog Plana za Evropski Partneritet (APEP), Godišnji Plan Rada I obezbedjuje njihovu usklađenost sa Srednjoročnim Okvirom Potrošnje I drugim strateškim dokumentima.Prati sprovodjenje APEP –a Ii Godišnjeg Plana Rada I podnosi izveštaje nadležnim institucijama  kod Ureda Premijera i MEI.

U okviru Departamenta postoje dve Divizije:

1.   Divizija za Evropsku Integraciju

2.   Divizija za Koordiniranje Politika

  • Godišnji plan rada vlade za 2016 godinu Download
  • Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruţivanje (NPSSSP) Download