Prijavi

nelegalna akcija

Gde možete da obezbedite informacije o Nacionalnim Parkovima Kosova?

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, odnosno Kosovska agencije za zaštitu životne sredine,informiše sve građane, institucije, nevladine organizacije i druge subjekte da se za sva pitanja u vezi sa Nacionalnim parkom "Prokletije" i Nacionalnim parkom "Šar planine",  mogu  direktno uputiti u direkcije ovih parkova u kancelarijama u Peći i u Prizrenu.Za bilo koje potrebne informacije, mogućnosti saradnje, zajedničke projekte, investicije ili druga relevantna pitanja Direkcija Nacionalnog parka Prokletije i Direkcija Nacionalnog parka Šar planine, dočekat će vas putem direktnih sastanaka ili putem kontakata sa e mailom.Za informacije i sastanke sa predstavnicima Direkcije za upravljanje nacionalnim parkom Šar planine, možete se uputiti u njene kancelarije u Prizren svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, na adresu: Ulica tranzit, naselje Petrovo bez broja, prekoputa nemačke gimnazije Lojola, ili i na email adresu pnsharri@hotmail.com.


Za informacije o Nacionalnom parku  “ Prokletije”, možete se uputiti u njene kancelarije u Peći svakog radnog dana od 8:00 do   16:00 časova, na adresu: naselje Dardanija- ulica  Ardian Krasniqi, br. 44, ili na email adresu fatmir.morina@rks-gov.net . Sastanci sa v.d. direktorom Direkcije za upravljanje Nacionalnim parkom  “ Prokletije”, mogu se realizovati sredama od 8:00 do 16:00 časova.Takođe, informacije koje se povezuju sa nacionalnim parkovima i sa drugim pitanjima za zaštitu prirode možete dobiti u kancelarijama Kosovskog instituta za zaštitu prirode, na adresu Luan Haradinaj, novi objekt Vlade (bivša  Rilindija), sprat  IV / 03 ili I putem e-mail adresa Fadil.bajraktari@rks-gov.net i kepa @rks-gov.net kao i na web sajtu KAZŽS vvv.ammk-rks.net i web sajtu MSPP-a.

Za opširnije možete kliknuti na link ;

http://www.ammk-rks.net/?page=1,7,246