Prijavi

nelegalna akcija

Informacije

 • 29 Novembar  

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST AUTOPUTA PRIŠTINA- PEČ, SEGMENT KIJEVO-KLINA-ZAHAČ

  Procitajte vise

 • 05 Maj  

  Konkurs : Slika, Esej i Članak / Izveštaj / Najbolja hronika medija.

  U okviru međunarodnog dana životne sredine 05. juna 2017. godine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja otvara (proglasila je ) poziv za Konkurs : Slika, Esej i Članak / Izveštaj / Najbolja hronika medija. Pozivaju se mladi ,... Procitajte vise

 • 25 April  

  OBAVEŠTENJE

  Na osnovu stava 7.3 člana 8 Zakona br. 03/L-139 od 26.03.2009 o eksproprijaciji nepokretne imovine sa urađenim izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-205 od 28.10.2010, i tač,e br.3 odluke Vlade br.12/140, od 05.04.2017, obaveštavaju se svi subjekti u listi... Procitajte vise

 • 03 Mart  

  Obaveštenje o produženju roka prijave za registraciju arhitekata i inženjera građevinarsta

  Procitajte vise

 • 12 Januar  

  Obaveštenje

  Na osnovu stava 7.3 člana 8 Zakona br. 03/L-139 od 26.03.2009 o eksproprijaciji nepokretne imovine sa urađenim izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-205 od 28.10.2010, i tač,e br.3 odluke Vlade br.07/122, od 23.12.2016, obaveštavaju se svi subjekti u... Procitajte vise

 • 23 Decembar  

  OBAVEŠTENJE

  Na osnovu stava 7.3 člana 8 Zakona br. 03/L-139 od 26.03.2009 o eksproprijaciji nepokretne imovine sa urađenim izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-205 od 28.10.2010, i tač,e br.3 odluke Vlade br.09/120 od 14.12.2016, obaveštavaju se svi subjekti u... Procitajte vise

 • 23 Decembar  

  OBAVEŠTENJE

  Na osnovu stava 7.3 člana 8 Zakona br. 03/L-139 od 26.03.2009 o eksproprijaciji nepokretne imovine sa urađenim izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-205 od 28.10.2010, i tač,e br.3 odluke Vlade br.10/120, od 14.12.2016, obaveštavaju se svi subjekti u... Procitajte vise

 • 01 Decembar  

  Postupak javne obaveštenje: “Izgradnja zajedničke graničnog prelaza u Merdare” broj protokolla 5195/16, datuma 18.11.2016

  Procitajte vise